Hãy dùng các tiện ích thông minh của Hanwha Life để:

Tìm hiểu sản phẩm

nhấp vào đây

about us

Ban Giám Đốc

Seung Joo, Yeo - Chủ tịch Hội đồng thành viên


mr._yeo_1_400 

Tốt nghiệp Trường Đại Học Sogang cử nhân Toán học tháng 2 năm 1985, Ông Seung Joo, Yeo đã nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại nhiều công ty khác nhau trong Tập Đoàn Hanwha.

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Korea Life Insurance (thành viên tập đoàn Hanwha).

  • Giám đốc điều hành cao cấp, Bộ phận Kế hoạch & Chiến lược (2,2011 - nay)
  • Giám đốc điều hành, Nhóm tài chính (7,2004 - 1,2011)

Tập đoàn Hanwha

  • Phó Giám đốc điều hành, Tổ chức lại tổng bộ Tập Đoàn Hanwha (4,2000 - 6,2004)

Công ty TNHH Kung In Energy

  • Trưởng phòng kế toán thuế (1992 - 1996).
  • Gia nhập vào công ty (1985)

Ông Back Jong Kook – Tổng Giám Đốc


mr_back_1_copy  Tốt nghiệp Cử Nhân Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Hanyang năm 1989, Ông Back Jong Kook bắt đầu sự nghiệp của mình tại công ty bảo hiểm Hanwha (Hanwha Life Insurance, tên trước đây là Korea Life Insurance)- thành viên chủ chốt của Tập đoàn Hanwha, Hàn Quốc. Trong hơn 20 năm phấn đấu, Ông Back Jong Kook đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động hoạch định chiến lược và thực hiện các kế hoạch kinh doanh cho công ty và lần lượt trải qua những vị trí quan trọng: Giám đốc Chi nhánh (1996 - Inil, Wonchang, Ganseok), Phó Giám đốc Huấn luyện Kinh doanh (2005); Giám đốc Hỗ trợ Kinh doanh (2008).

Từ năm 2011, với nhiều thành tích nổi bật, Ông Back Jong Kook được bổ nhiệm làm Giám đốc Kinh doanh Khu vực Jeju của Hanwha Life Insurance. Tháng 11 năm 2012, bằng nhiều kinh nghiệm công tác tại nước ngoài và chuyên môn trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm, ông Back Jong Kook đã chính thức được Tập đoàn Hanwha đề bạt giữ chức vụ Tổng Giám Đốc của Công ty TNHH Bảo Hiểm Hanwha Life Việt Nam, gọi tắt là Hanwha Life Vietnam. Ông cũng đã được Bộ Tài Chính Việt Nam chấp thuận giữ chức vụ Tổng Giám Đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Hanwha Life Vietnam kể từ ngày 14/11/2012.